Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Ποιος ήταν ο Ιωάννης ο Πρεσβύτερος / Who was John the Elder?

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Michael J. Kok σχετικά με την ταυτότητα του Ιωάννη του Πρεσβύτερου και την ταύτισή του με τον συγγραφέα του τετάρτου ευαγγελίου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: