Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του StTh / In the current issue of StTh

Studia theologica 71:2 (2017)

Thomas Arentzen, "Dissolving with Lazarus: Late ancient liturgical bodies in pieces," 173-198 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: