Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Pacifica / In the current issue of Pacifica

Pacifica 30:3 (2017)

Barbara Deutschmann, "Partners in crime? The partnership of the woman and man in the Garden of Eden narrative," 255-267 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: