Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 129:3 (2017)

  • Jared W. Hay, "Scrolling through Revelation: A Note on the βιβλ- Word-Group in the Narrative Structure of John’s Apocalypse," 105-111 (abstract)
  • David Seal, "Emotions, Empathy, and Engagement with God in Revelation 6:9–11," 112-128 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: