Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Η φωτογραφία της ημέρας: ρωμαϊκά ανταλλακτήρια / Photo of the day: a money-changer's shop

Relief portraying moneychanger's shop or 'Silver tavern', from sarcophagus in Palazzo Salviati in Rome
Αrgentarius στο κατάστημά του (μ. 3ου αι. μ.Χ.)
argentarii της αρχαίας Ρώμης ήταν οι τραπεζίτες της αρχαιότητας, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες της φύλαξης με τόκο χρημάτων και του συναλλάγματος. Ήταν ιδιώτες κι όχι υπάλληλοι του κράτους, ωστόσο, τα καταστήματά τους γύρω από το forum ήταν κρατική περιουσία. Η κύρια δραστηριότητά τους ήταν η ανταλλαγή χρήματος και με αυτήν την ιδιότητα μαρτυρούνται ήδη από τον 4ο αι. π.Χ. Για την ανταλλαγή έπαιρναν μία μικρή προμήθεια (collybus). Mία επίσης σημαντική υπηρεσία των argentarii ήταν αυτή της φύλαξης χρημάτων. Εάν δεν έπρεπε να καταβληθεί τόκος, το ποσό της κατάθεσης λεγόταν depositum, ενώ στην περίπτωση καταβολής τόκου creditum. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο argentarius μπορούσε να αξιοποιήσει τα χρήματα που είχαν κατατεθεί. Ο πελάτης μπορούσε να στείλει κάποιον να εισπράξει μέρος των χρημάτων του. Η εντολή πληρωμής λεγόταν perscriptio. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δάνειζαν χρήματα με τόκο. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονταν με ακρίβεια στους codices ή tabulae, τα οποία ήταν αξιόπιστα τεκμήρια και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε δίκες. Οι argentarii ήταν οργανωμένοι σε collegium με αρκετά αυστηρά κριτήρια υποδοχής νέων μελών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: