Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Φωτογραφία της ημέρας: ρίχνοντας τα ζάρια / Photo of the day: throwing the dice

Φωτο 1: Ρωμαϊκά ζάρια και κύπελλο. Βρέθηκαν στο Λονδίνο
(Πηγή: BBC Primary History)

Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των Ρωμαίων ήταν τα ζάρια. Έχουν βρεθεί πολλών ειδών ζάρια ανάμεσα στα οποία και ζάρια όπως αυτά που εικονίζονται στις φωτογραφίες 1 και 2. Παρά τη δημοτικότητά τους (ή μάλλον εξαιτίας της) τα τυχερά παιχνίδια απαγορεύτηκαν με διάφορους νόμους (όπως, για παράδειγμα, τους Lex Cornelia και Lex Publicia), χωρίς όμως αυτό να αποτρέψει τελικά τους Ρωμαίους από την αγαπημένη τους συνήθεια. Απεναντίας, είναι γνωστό ότι ακόμη και Ρωμαίοι αυτοκράτορες, όπως ο Νέρων ή ο Κόμμοδος, τα είχαν τρελή αδυναμία. 
Dice
Roman, 1st century AD
Musée Condé
Φωτο 2: Ρωμαϊκά ζάρια (1ος αι. μ.Χ.), Musée Condé
Τα ζάρια στις φωτογραφίες ονομάζονταν tesserae. Συνήθως κατασκευάζονταν από οστά ζώων (ή μόλυβο) κι ήταν αρκετά μικρά για να χωρούν στο στόμα ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και να κρυφτούν. Το υψηλό σκορ ονομαζόταν "Venus" και το χειρότερο "Canis". Τέτοια τυχερά παιχνίδια παίζονταν στις ταβέρνες και τα πορνεία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 
Με την άδεια του κράτους τέτοια παιχνίδια με ζάρια παίζονταν κατά τα Saturnalia κι ήταν φυσικά μία αγαπημένη απασχόληση των στρατιωτών. Ήδη στην ΚΔ γίνεται λόγος για τους στρατιώτες οι οποίοι έπαιξαν στα ζάρια τα ρούχα του σταυρωμένου Ιησού, (Λκ 23,34· Ιω 19,24), κάτι συνηθισμένο σε τέτοιες δημόσιες εκτελέσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: