Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Ένα νέο βιβλίο για την έννοια του χώρου στα βιβλικά κείμενα / A new book on space in biblical texts

Media of Constructions of Space IIIΑπό τον εκδοτικό οίκο Bloombury T & T Clark κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος σχετικά με τον χρόνο ως κατασκευή και ιδιαίτερα στη συνάφεια του ιερού. Οι μελέτες του τόμου υπογραμμίζουν τη διαλεκτική δυναμική σχέση μεταξύ ιερού και του χώρουν και πώς οι αλλαγές στην κατανόηση του χώρου έφεραν και την αλλαγή στον τρόπο αντίληψης του ιερού. 

Jorunn Økland, J. Cornelis de Vos, Karen J. Wenell (eds.), Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred, The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 540, Bloombury T & T Clark 2016
264 pp.
ISBN: 9780567115164
£68.40

Περιεχόμενα
 • Introduction - the Editors
Part I: Hebrew Bible
 • Chapter 1: Holy Men in Space, Stuart Lasine, Wichita State University, USA
 • Chapter 2: Egypt as a Space of Fear and a Space of Hope, Roland Boer, University of Newcastle, Australia
 • Chapter 3: Mythical Space and Mythical Time: Jerusalem as the Site of the Last Judgement, Klaus Bieberstein, Otto-Friedrich-University, Germany
 • Chapter 4: The Threshing Floor as Sacred Space in the Hebrew Bible: A Spatial and Anthroplogical Perspective, Tamara Prosaic, Monash University, Australia
 • Chapter 5: Taking Issue with Thirdspace: Reading Soja, Lefebvre and the Bible, Chris Meredith, University of Winchester, UK


Part II: New Testament and Intertestamental Literature
 • Chapter 7: What Happened to Heaven when the Righteous Finally Arrived? Transformation, Space and Redemption in 2 Baruch 51, Liv Ingeborg Lied, MF Norwegian School of Theology, Norway
 • Chapter 8: Death, Burial, and Sacred Space in the Temple Scroll, Nora David, Institute for Jewish Studies at the University of Vienna, Austria
 • Chapter 9: The Kingdom of God as 'Space in Motion' Towards a More Architectural Approach, Karen Wenell, University of Birmingham, UK
 • Chapter 10: Lukan Narrative Spatiality in Transition: A Reading of Acts 11.19-12.25 for Its Spaces, Matthew Sleeman, Oak Hill Theological College, UK
 • Chapter 11: Hebrews 3.7-4.11 and the Function of Mental Time-Space Landscapes, J. Cornelis de Vos, University of Münster, Germany
 • Chapter 12: Carnelian and Caryatids: Sacred Space in the Apocalypse of John, Jorunn Okland, Centre for Gender Research at the University of Oslo, Norway 


Δεν υπάρχουν σχόλια: