Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Βάση δεδομένων αρχαίων συμβολαίων / Databank of ancient contracts

H βάση δεδομένων με το όνομα Synallagma παρέχει πρόσβαση σε 6000 περίπου αρχαία νομικά κείμενα στα ελληνικά των ελληνιστικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων. Μας παρέχουν πληροφορίες για την κοινωνική ζωή στις πόλεις του αρχαίου κόσμου, την  διακίνηση των χρημάτων και το ρόλο των γυναικών στην οικονομική ζωή της αρχαιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: