Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Ένα νέο βιβλίο για την Μαρία Μαγδαληνή / A new book on Mary Magdalene

Κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένας νέος συλλογικός τόμος με θέμα την πρόσληψη της μορφής της Μαρίας της Μαγδαληνής στην αρχαιότητα και σήμερα. Ο τόμος παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης της European Association of Biblical Studies με ομιλητές τους Reimund Bieringer, Outi Lehtipuu, Gergey Juhasz και Martijn Steegen.

Reimund Bieringer, Barbara Baert & Karlijn Demasure (eds.), Noli me tangere in Interdisciplinary Perspective: Textual, Iconographic and Contemporary Interpretations (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 283), Leuven - Paris - Bristol, CT: Peeters, 2016
ISBN: 978-90-429-3328-6

Δεν υπάρχουν σχόλια: