Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Τα δύο πρώτα τεύχη του Gnosis / The two first issues of Gnosis

Gnosis 1 (2016)
Ένα νέο περιοδικό με μελέτες σχετικά με τον γνωστικισμό και τις σύγχρονες προσλήψεις του κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες από τον εκδοτικό οίκο Brill. Για να διαβάσετε τα σχετικά με το σκεπτικό των εκδοτών του καθώς και τις θεματικές που αυτό θα καλύπτε πατήστε εδώ.
 • April D. DeConick, "The Countercultural Gnostic: Turning the World Upside Down and Inside Out," 7-35 (abstract)
 • Grant Adamson, "'I Turned away from the Temple': Sethian Counterculture in the Apocryphon of John," 36-55 (abstract)
 • John D. Turner, "Transgressing Boundaries: Plotinus and the Gnostics," 56-85 (abstract)
 • Zeke Mazur, "Forbidden Knowledge: Cognitive Transgression and 'Ascent Above Intellect' in the Debate Between Plotinus and the Gnostics," 86-109 (abstract)
 • Lautaro Roig Lanzillotta, "The Apocalypse of Paul (NHC V,2): Cosmology, Anthropology, and Ethics," 110-131 (abstract)
 • Dylan M. Burns, "Gnosis Undomesticated: Archon-Seduction, Demon Sex, and Sodomites in the Paraphrase of Shem (NHC VII,1)," 132-156 (abstract)
 • M. David Litwa, "Gnostic Self-Deification: The Case of Simon of Samaria," 157-176 (abstract)
 • Gregory Shaw, "Demon est Deus Inversus: Honoring the Daemonic in Iamblichean Theurgy," 177-195 (abstract)
 • Brent Landau, "The Coming of the Star-Child: The Reception of the Revelation of the Magi in New Age Religious Thought and Ufology," 196-217 (abstract)
 • Sarah Iles Johnston, "The Great God Pan," 218-233 (abstract)
 • Wouter J. Hanegraaff, "Alan Moore’s Promethea: Countercultural Gnosis and the End of the World," 234-258 (abstract)
 • Victoria Nelson, "Children of the Light: Gnostic Fiction and Gnostic Practice in Vladimir Sorokin’s Ice Trilogy," 259-275 (abstract)
 • Matthew J. Dillon, "Symbolic Loss, Memory, and Modernization in the Reception of Gnosticism," 276-309 (abstract)
 •  Margarita Simon Guillory, "Gnostic and Countercultural Elements in Zora Neale Hurston’s 'Hoodoo in America'," 310-327 (abstract)
Δεν υπάρχουν σχόλια: