Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Οι βασιλείς του Ισραήλ στη δευτερονομιστική ιστορία / Israel's kings in the Deuteronomistic History

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο άρθρο της Alison L. Joseph σχετικά με το ρόλο του Ιεροβοάμ στην δευτερονομιστική ιστορία στην αξιολόγηση των άλλων βασιλέων του Ισραήλ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: