Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του HBT / The current issue of HBT

Horizons in Biblical Theology 37:2 (2015)

  • Gerry Wheaton, "The Shape of Morality in the Gospel of Mark: An Experiment in Hermeneutics," 117-141 (abstract)
  • Gregory D. Cook, "Human Trafficking in Nahum," 142-157 (abstract)
  • Moon Kwon Chae, "Theological Reflections on the Oracles against the Nations," 158-169 (abstract)
  • J. R. Daniel Kirk, "Mark’s Son of Man and Paul’s Second of Adam," 170-195 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: