Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

TC: A Journal of Textual Criticism 20 (2015)

John Granger Cook, "Julian’s Contra Galilaeos and Cyril’s Contra Iulianum: Two Witnesses to the Short Ending of Mark"

Δεν υπάρχουν σχόλια: