Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Ιστορία και πολιτισμική μνήμη / History and cultural memory

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Lester Grabbe σχετικά με την αξιοποίηση της θεωρίας για την πολιτισμική μνήμη στη μελέτη της ιστορίας, στην ανθρωπολογία ή στη μελέτη της λογοτεχνίας:

Lester Grabbe, "History and the Nature of Cultural Memory: The Alamo and the 'Masada Complex'"

Δεν υπάρχουν σχόλια: