Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:3 (2015)

Willem Oliver, "Romans 10:5–13 revisited"

Δεν υπάρχουν σχόλια: