Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Δύσκολες αποφάσεις μετάφρασης: μετάφραση και ιδεολογία / Difficult decisions: translation and ideology

Το ενδιαφέρον κείμενο της Jacqueline Vayntrub σχετικά με τη μετάφραση και τη σχέση που αυτή έχει με τις ιδεολογικές προϋποθέσεις μεταφραστή και αναγνωστικού κοινού έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του JSTOR Daily: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: