Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Scriptura / A new article of biblical interest in the current issue of Scriptura

Scriptura 114 (2015)

Cesar Motta Rios, "Philo of Alexandria: an Introduction to the Jewish Exegete and his Intercultural Condition"


Δεν υπάρχουν σχόλια: