Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / In the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 11 (2015)

Raymond J. Jachowski, "The Death of Herod the Great and the Latin Josephus: Re-Examining the Twenty-Second Year of Tiberius"

Δεν υπάρχουν σχόλια: