Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Ο Philip Davies για την ιστορία του αρχαίου Ισραήλ / Philip Davies on the history of Ancient Israel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Philip Davies σχολιάζει τα δύο βιβλία του The History of Ancient Israel: Guide for the Perplexed (2015) και In Search of Ancient Israel (1992 / 2015 με νέο πρόλογο) και τον τρόπο που προσλαμβάνει κι αξιοποιεί σε αυτά τη θεωρία του G. von Rad: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: