Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον VE / Two articles of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 36:1 (2015)Δεν υπάρχουν σχόλια: