Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Pacifica / Two articles of biblical interest in the current issue of Pacifica

Pacifica 27:3 (2015)

  • Joan Salazar Infante, "Jesus shed tears in frustration: The contribution of dakryō and klaiō to the interpretation of John 11:35," 239-252 (abstract)
  • U-Wen Low, "‘What have the Romans ever done for us?’ Postcolonialism, mimicry and hidden transcripts in the book of Revelation," 253-270 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: