Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Feminist Theology / An article of biblical interest in the current issue of Feminist Theology

Feminist Theology 24:1 (2015)

Chi Wai Chan, "The Ultimate Trickster in the Story of Tamar from a Feminist Perspective," 93-101 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: