Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα νέο υπόμνημα της Α΄ Πέτρου / Α new commentary on 1 Peter

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht και στη σειρά Novum Testamentum Patristicum κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος του υπομνήματος στην Α΄ Πέτρου με βάση την πρόσληψή της στην αρχαία Εκκλησία. Ήδη στην ίδια σειρά έχουν κυκλοφορήσει τα υπομνήματα στην προς Γαλάτας (Μ. Meiser) και στα απόκρυφα κείμενα (T. Nicklas / J.-M. Roessli) κι αναμένεται η κυκλοφορία και των άλλων τόμων που έχουν εξαγγελθεί (κατά Ματθαίον, προς Τίτον, προς Φιλιππησίους, προς Κολοσσαείς, Β΄ προς Θεσσαλονικείς):

Andreas Merkt, 1. Petrus. Teilband 1 (Novum Testamentum Patristicum 21.1), Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen 2015
ISBN 978-3-525-53974-3
252 σελίδες
69,99 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: