Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Louvain Studies / An article of biblical interest in the current issue of Louvain Studies

Louvain Studies 38:3 (2015)

Kevin Duffy, "The Sensus Plenior of Scripture: A Debate and Its Aftermath," 228-245 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: