Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα νέο βιβλίο για την επί του Όρους Ομιλία / A new book on the Sermon on the Mount

Parables and Rhetoric in the Sermon on the MountΑπό τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε η μελέτη του Ernst Baasland για τις παραβολές και τη θέση τους μέσα στην Επί του Όρους Ομιλία, ένα θέμα, το οποίο δεν έτυχε αρκετής προσοχής στην προηγούμενη έρευνα. Ο Baasland παρατηρεί ότι περισσότερο από το ένα τρίτο της Ομιλίας είναι δομημένο με βάση τον παραβολικό λόγο κι εξετάζει, τις παραβολές, τον μεταφορικό λόγο και την ρητορική δομή της συγκεκριμένης ενότητας. Η ρητορική μάλιστα δομή είναι αυτή που τελικά άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση στην ιστορία της ερμηνείας της Ομιλίας κι επιπλέον συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της θρησκευτικής και φιλοσοφικής συνάφειας μέσα στην οποία πρέπει να την τοποθετήσουμε. 

Ernst Baasland, Parables and Rhetoric in the Sermon on the Mount: New Approaches to a Classical Text (WUNT 351), Mohr Siebeck, Tübingen 2015 
ISBN 978-3-16-154107-0
XXXI + 703 σελίδες
179,00 €Δεν υπάρχουν σχόλια: