Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Στο τρέχον τεύχος του Theology / In the current issue of Theology

Theology 117/2014

  • Ian Wallis, "New directions in Jesus studies," 349-356 (abstract)
  • Beverley Jameson, "Difficult Texts: Psalm 88," 357-360 (abstract)
  • Larry W. Hurtado, "Review of N. T. Wright's Paul and the Faithfulness of God", (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: