Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ένα ακόμη άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / One more article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

Dieter T. Roth, "What ἐν τῷ κόσμῳ are the στοιχεῖα τοῦ κόσμου?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: