Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Ένας συλλογικός τόμος για τον Νέρωνα και τον Δομιτιανό / A collective volume on Nero and Domitian

Από τον εκδοτικό οίκο Narr (Tübingen) κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος αφιερωμένος στον τρόπο παρουσίασης δύο σημαντικών αυτοκρατόρων του 1ου αι. μ.Χ., του Νέρωνα και του Δομιτιανού, στις αρχαίες πηγές (λογοτεχνικά κείμενα, νομίσματα, παραστάσεις, επιγραφές κ.ά.) της εποχής τους. Κι οι δυο αυτοκράτορες συνδέονται με γεγονότα και πρόσωπα της Καινής Διαθήκης, κάτι που καθιστά τον τόμο εξαιρετικά ενδιαφέρον για όσους μελετούν την ιστορία της εποχής της Κ.Δ.

Sophia Bönisch-Meyer / Lisa Cordes / Verena Schulz/ Anne Wolsfeld / Martin Ziegert (ed.), Nero und Domitian. Mediale Diskurse der Herrscherrepräsentation im Vergleich, Narr, Tübingen, 2014
Classica Monacensia, 46
VIII,-485 pages
ISBN : 978-3-8233-6813-7
88 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: