Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

BMCR: Taxing Freedom in Thessalian Manumission Inscriptions (review)

Διαβάστε στο ηλεκτρονικό δελτίο του Bryn Mawr Classical Review την βιβλιοκρισία στο ενδιαφέρον βιβλίο της Rachel Zelnick-Abramovitz για τις απελευθερωτικές πράξεις στη Θεσσαλία κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Καθώς το θέμα της δουλείας και της στάσης του Παύλου και γενικότερα του αρχέγονου Χριστιανισμού απέναντι σε αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους καινοδιαθηκολόγους η παρούσα μελέτη, η οποία συμπληρώνει ένα κενό στην έρευνα, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα. Παραθέτω μία μόνο παράγραφο από τη βιβλιοκρισία του Kostas Vlassopoulos (University of Nottingham): 
"Most manumission inscriptions come from relatively small communities in central and northern Greece, like Chyretiai, Hypata and Leukopetra. The need to publicise manumission acts cannot therefore sufficiently account for manumission inscriptions. Any account of manumission inscriptions must explain why they are overwhelmingly absent from large urban communities with strong and diversified epigraphic habits, where the problems of publication would be particularly acute, and why they are present where they are. In other words, we need to understand the epigraphic habit, as well as the social dynamics of those communities that set up manumission inscriptions. Answering the question that Zelnick-Abramovitz raises, would involve a number of case-studies of local communities and their epigraphic habits; this important desideratum is perhaps the greatest gap in our knowledge and understanding of post-classical Greek history. This slim but informative volume is a welcome addition towards that end."
Reviewed by Kostas Vlassopoulos, University of Nottingham

Δεν υπάρχουν σχόλια: