Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ο Richard Bauckham κι ο Chris Marshall για τον ιστορικό Ιησού / Richard Bauckham & Chris Marshall on historical Jesus

Στην ιστοσελίδα Biblical Studies Online έχει αναρτηθεί μια σειρά από διαλέξεις με θέμα τον ιστορικό Ιησού που έδωσαν οι Richard Bauckham και Chris Marshall στο Carey College στο διάστημα 7-8 Αυγούστου 2014 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: