Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14:1 (2014)

Thomas Wagner, "Recounting מני־קדם חידות in Psalm 78: What Are the "Riddles" About?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: