Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

To τρέχον τεύχος του BSac / In the current issue of BSac

Bibliotheca Sacra Jul-Sept 2014

Christine Tan, "A Defense of the Futurist View of the Two Witnesses in Revelation 11, Part 1"
Charles E. Baukal, "Pyrotechnics on Mount Carmel"
Douglas Stuart, "'Cool of the Day' (Gen. 3:8) and 'The Way He Should Go' (Prov. 22:6)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: