Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 78:4 (2013)

  • Helmut Merkel, "Zwei Jahrzehnte Jesusforschung nach 1985 (Teil III)," 397-430
  • Ulrich Mell, "Die neutestamentliche Gleichnisforschung 100 Jahre nach Adolf Jülicher. Teil II," 431-461
  • Udo Schnelle, "Aus der Literatur zum Johannesevangelium 1994 – 2010 Zweiter Teil: Eschatologie und Abschiedsreden," 462-504

Δεν υπάρχουν σχόλια: