Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του StR / In the current issue of StR

Studies in Religion / Scienses religieuses 43:2 (2014)
  • Louis Painchaud, "La bibliothèque copte de Nag Hammadi a 40 ans," 211-227 (abstract)
  • Jean-Jacques Lavoie, "Ironie et ambiguïtés en Qohélet 10,12–15," 267-293 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: