Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του IThS / In the current issue of IThS

Indian Theological Studies 50:1 (2013)
  • Thomas Römer, "How to write a literary history of the Hebrew Bible? : a response to David Carr and Konrad Schmid," 9-20
  • Olivier Artus, "Joshua 13-14 and the book of numbers," 21-38
  • Laurence Culas, "Sea and its symbolism in the gospel according to Matthew," 39-57

Δεν υπάρχουν σχόλια: