Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 111:2 (2014)

Christoph Levin, "Erinnerung der Zukunft. Ein Grundzug biblischer Geschichtsschreibung," 127-147

Δεν υπάρχουν σχόλια: