Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Δυο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος των ETL / Two articles of biblical interest in the current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 90:1 (2014)

  • Avi Shveka / Pierre van Hecke, "The metaphor of criminal charge as a paradigm for the conflict between Job and his friends," 99-119 (abstract)
  • Jan Lambrecht, "Measure for Measure: A Response to John S. Kloppenborg, " 121-126  

Δεν υπάρχουν σχόλια: