Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Stepbible.org: ένα χρήσιμο εργαλείο μελέτης της Βίβλου / Stepbible.org: a useful tool for Bible students

Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα μελέτης της Αγίας Γραφής, διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο από το Tyndale House (Cambridge). Παρέχει δυνατότητες παρόμοιες με εκείνες του Bibleworks: πρόσβαση σε πολλές μεταφράσεις και αρχαία κείμενα της Βίβλου (καθώς και κριτικές εκδόσεις), αναζήτηση λέξεων στο αρχαίο κείμενο των Ο΄ και σε μεταφράσεις, γραμματική ανάλυση του κειμένου κ.ά. Ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο μελέτης της Βίβλου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: