Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

To κακό στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και αρχέγονο Χριστιανισμό / Evil in ancient Judaism and early Christianity

Στο ιστολόγιο Βiblical Studies Online έχουν αναρτηθεί οι εισηγήσεις των Loren Stuckenbruck,Christopher Rollston και Jutta Leonhardt-Balzer για το κακό στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και τον αρχέγονο Χριστιανισμό που διαβάστηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώθηκε με αυτό το θέμα στο St Mary’s College, Twickenham, στις 23-24 Μαΐου, 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: