Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue théologique de Louvain 45:2 (2014)
  • André Wénin, "La dimension axiologique de la narration biblique de meurtres. Les exemples d'Éhud (Jg 3,16-22) et de Joab (2 S 3,27-30; 20,8-10)," 211-231 (abstract)
  • Jan Lambrecht, "Le raisonnement de Paul en 2 Corinthiens 12,1-10. Une réponse à Daniel Marguerat," 253-258 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: