Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Nijay Gupta: θεολογική ανάγνωση της προς Κολοσσαείς / Nijay Gupta: a theological reading of Colossians

Nijay Gupta, "Beholding the Word of Christ: A Theological Reading of Colossians," Canadian Theological Review 2:1 (2013): 21-43

Δεν υπάρχουν σχόλια: