Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 107:3 (2014)
  • Daniel R. Schwartz, "Rabbinic Law between Biblical Logic and Biblical Text: The Pitfalls of Exodus 21:33–34," 314-339
  • James Carleton Paget, "Albert Schweitzer and the Jews," 363-398

Δεν υπάρχουν σχόλια: