Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Δημοσιεύσεις στη σειρά IVBS / Publications of IVBS

Για τη σειρά της SBL International Voices in Biblical Studies μιλήσαμε και παλαιότερα (εδώ).
Αυτές οι μελέτες έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα:

Michael Avioz, ZER RIMONIM Studies in Biblical Literature and Jewish Exegesis, 2013

Mercedes García Bachmann, Women at Work in the Deuteronomistic History, 2013

Christo Lombaard, The Old Testament and Christian Spirituality: Theoretical and Practical Essays from a South African Perspective, 2012

Nasili Vaka'uta, Reading Ezra 9-10 Tu'a-wise: Rethinking Biblical Interpretation in Oceania, 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: