Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ZThK / An article of biblical interest in the current ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 109:3 (2012) δημοσιεύεται μεταξύ των άλλων κι ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Stefan Krauter, "Auf dem Weg zu einer theologischen Würdigung von Röm 13,1-7", 287-306 
To Ρωμ 13, 1-7 δεν είναι το "δόγμα περί κράτους" του αποστόλου Παύλου. Ούτε είναι μία συμβουλή προς τους χριστιανούς της Ρώμης να αποφύγουν τις πολιτικές αναταραχές. Το κείμενο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως ένας θεολογικός στοχασμός για την εξουσία. Τα επιχειρήματα του Παύλου επηρεάζονται από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις καθώς επίσης και από τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: