Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Ουγαριτική γραμματική / Ugaritic grammar

Για όσους ασχολούνται με την ουγαριτική γλώσσα αναρτημένη στη σελίδα του Institut für Orientalistik (Βιέννη) υπάρχει η πολυσέλιδη βιβλιοκρισία (404 σελίδες) του Dennis Pardee στο έργο του J. Tropper, Ugaritische Grammatik (AOAT 273), Ugarit-Verlag, Münster 2000.

 D. Pardees Rezension von J. Tropper, Ugaritische Grammatik (AOAT 273), Ugarit-Verlag, Münster 2000 (pdf-Format): S. 1-100.101-200. 201-300. 301-404

Δεν υπάρχουν σχόλια: