Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του ETL / In the current issue of ETL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Ephemerides theologicae Lovanienses 88:1 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


  • Harry T. Fleddermann, "The plot of Q", 43-69 
  • Pierre M. Boucher, "Jn 3,3.7: gennethenai anothen : (4) l'adverbe anothen dans l'aire dialectale du quatrième évangile", 71-93 
  • Armin D. Baum, "'Rhetorik des Schweigens'? : der unvollständige Schluss der Apostelgeschichte (Act 28,30-31) im Licht antiker Literaturtheorie und historiographischer Praxis", 95-128 
  • Christopher M. Tuckett, "Tobit 12,8 and 2 Clement 16,4", 129-144 
  • Jan Lambrecht, "Paul and epistolary thanksgiving", 167-171 
  • Jan Lambrecht, "What kind of logic is there in 1 Corinthians 7,14cd?", 173-178 
  • Jens Schröter, "The apocryphal gospels in the context of early Christian theology : Colloquium Biblicum Lovaniense LX (July 26-28, 2011)", 233-244

Δεν υπάρχουν σχόλια: