Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Biblical Literature 131:3 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 

Serge Frolov, "Judah Comes to Shiloh: Genesis 49:10ba, One More Time", 417–422

Philip Y. Yoo, "The Four Moses Death Accounts", 423–441

Brian P. Irwin, "Not Just Any King: Abimelech, the Northern Monarchy, and the Final Form of Judges", 443–454

Benjamin J. M. Johnson, "The Heart of Yhwh's Chosen One in 1 Samuel", 455–466

Martien A. Halvorson-Taylor, "Secrets and Lies: Secrecy Notices (Esther 2:10, 20) and Diasporic Identity in the Book of Esther", 467–485

Ryan M. Armstrong, "Psalms Dwelling Together in Unity: The Placement of Psalms 133 and 134 in Two Different Psalms Collections", 487–506

Ryan P. Bonfiglio, "Archer Imagery in Zechariah 9:11–17 in Light of Achaemenid Iconography", 507–527

Robert K. McIver, "Eyewitnesses as Guarantors of the Accuracy of the Gospel Traditions in the Light of Psychological Research", 529–546

John K. Goodrich, "Voluntary Debt Remission and the Parable of the Unjust Steward (Luke 16:1–13)", 547–566

Joshua W. Jipp, "Paul's Areopagus Speech of Acts 17:16–34 as Both Critique and Propaganda", 567–588

Curtis Hutt, "'Be Ye Approved Money Changers!' Reexamining the Social Contexts of the Saying and Its Interpretation", 589–609 

Δεν υπάρχουν σχόλια: