Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Γραμμική ή όχι κατανόηση της ιστορίας του αρχέγονου Χριστιανισμού; / Linear or non-linear understanding of early Chistianity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί μία ένα σύντομο άρθρο του Roland Boer, όπου συζητά κατά πόσο θα πρέπει η ιστορία του αρχέγονου Χριστιανισμού και της αρχαίας Εκκλησίας να κατανοηθεί γραμμικά, όπως έχουν προτείνει διάφοροι ερευνητές (π.χ. G.E.M. de Ste. Croix, Halvor Moxnes, Dale Martin, Richard Horsley, John Dominic Crossan κ.ά.).
Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: