Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Evangelische Theologie / In the current issue of Evangelische Theologie

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Evangelische Theologie 71:2 (2011) είναι αφιερωμένο στην Παλαιά Διαθήκη:

  • Werner. H. Schmidt, "Das Alte Testament in der Bibel"
  • Rainer Kessler, "Was ist und wozu brauchen wir eine Ethik des Alten Testaments?"
  • Jakob Wöhrle, "Isaak und Ismael. Zum Verhältnis der beiden Abrahamsöhne nach Genesis 17 und Galater 4,21-31"

Δεν υπάρχουν σχόλια: