Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

London SBL International Meeting - Η εισήγησή μου / My paper

Στη σελίδα των δημοσιεύσεων ανάρτησα το κείμενο της εισήγησής μου που παρουσίασα στην συνάντηση της SBL στο Λονδίνο:

The Cult of Theos Hypsistos in  Roman Thessalonica and the First Christian Community of the City

Για το handout (τις επιγραφές που συζήτησα στην παρουσίαση), μπορώ να τις αποστείλω σε όποιον το επιθυμεί.

The handout (containing the inscriptions discussed in the paper) can be sent by e-mail.

Δεν υπάρχουν σχόλια: